Flamark – Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home
Mab
     

Mar 2 – Klass A ekologisk brandbekämpning flytande medel

Mab

Mar 2 är ett brandtillsats- och miljöskyddsmedel som tillsäts till vatten, speciellt designat för  vildmarks och andra klass A bränder.

När Mar 2 tillsätts till vatten i lämpliga mängder, undertrycker, vattentillsatsen Mar 2, kyler, mildrar eld och ångor och ger isoleringsegenskaper åt bränslen som utsätts för strålningsvärme eller direkt flamskydd. Mar 2 vattentillsats minskar vattnets ytspänning och ökar dess penetrerings- och spridningsförmåga, ger förbättrad kylning, emulgering och skumningsegenskaper. Detta skapar snabbare penetration och bättre brandkontroll när du attackerar klass A bränder. Mar 2 kyler 21 gånger snabbare än vatten och arbetar för att avlägsna värme och bränslekällor från brandtetrahedronen.
 

Även om Mar 2 är ett brandbekämpningsmedel speciellt utvecklat för skogsbränder, fungerar det också som en tillsats till vatten vid 6% utblandning, för användning med befintlig utrustning hos diverse brandbekämpningsavdelningar: brandsläckare, sugpåsar, vattenkanoner, vattenpistoler, brandbekämpningsplan, helikoptrar och lastbilar, avlägsna brandbekämpningsfordon och annan utrustning under lågt och högt tryck.
 
Mar 2 släcker bränder snabbt, eliminerar rök och stannar kvar på de släckta ytorna som en beläggning som förhindrar återantändning.

Mar 2 kan blandas med andra brandbekämpningsmedel eller skumkoncentrat.

Mab

 
   

Suitable for fire classes:

 

Certificates

 

Teknisk data:

Brandklasser: A,
Drifttemperatur: -15 °C to 65 °C
Lagringstemperatur: -15 °C to 65 °C
Förpackning: 20 l behållare, 1.000 l containrar
Utseende: Klar ljusröd vätska
Fryspunkt: - 15 °C, utan kvalitetsförlust
pH: 8,2 (koncentrat)
Densitet: 1.2 vid 20 °C
Sediments: inga
Garanti: 5 år
 
 

Logistic info:

Article
no.

Product - description

Quantity of units

Approximate dimension
(L x W x H)

Approximate
cube

Approximate
shipping weight

M200

Mar 2 – water additive firefighting agent
20 liter/5 gallon pail

1

29,5 x 26 x 34 cm

0.026 m³
(1.25 ft³)

21 kg (45 lb)

M280

Mar 2 – water additive firefighting agent
20 liter / 5 gallon pail on euro pallet

24

120 x 80 x 82,5 cm

0,792 m³
(27.70 ft³)

528 kg (1165 lb)

M290

Mar 2 – water additive firefighting agent
tote 1000 liter / 265 gallon

1

120 x 100 x 120 cm

1.44 m³
(50.05 ft³)

1118 kg (2465 lb)

 
 

Watch videos:

Gallery:

       
         
         
More pictures...
 
 

Downloads

Mar 2 Product Data Sheet Mar 2 Warranty
Mar 2 Product Data Sheet Mar 2 Warranty   Flamark Catalog
   
Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015
Flamark Catalog 2015