Flamark – Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home
Products
     

Produkter

Mabo

MaboMabo är en automatisk brandsläckare som aktiveras, och släcker elden, när vätskan i den når en temperatur av 84 °C. Glasampullen exploderar och den utspridda lösningen släcker omedelbart elden och tar bort röken från rummet.
Mabo vätskan stannar kvar på de släckta ytorna som en beläggning, vilket förhindrar ny antändning.

Mabo är endast avsedd för inomhusbruk och lämpar sig för brandsläckning av klass A, B och C.

Garantin gäller i 10 år (utan någon som helst underhållning) och produkten har Green Leaf märket från tyska Intertek som endast ges ut till ekologiska produkter av högsta kvalitet. Brandsläckningsvätskan består av naturliga ingredienser som alla är biologiskt nedbrytbara och inte på något sätt skadar miljön..

Flamauto

FlamautoFlamauto är en automatisk brandsläckare, speciellt utvecklad som en del av brandskyddssystemet för professionell elektrisk utrustning, som transformatorer, spolar, elmotorer och andra enheter, men den kan också användas för att skydda IT-servrar och annan känslig IT-utrustning, utan kollaterala skador. Den kan också användas i tillverkningsanläggningar för att skydda maskiner med elmotorer och elektroniska styrenheter.

Den aktiveras och släcker branden när lösningen inuti når temperaturen 84 oC. Glasampullen spricker automatiskt och den spridda lösningen släcker omedelbart elden och eliminerar all rök i släckområdet, praktiskt taget utan kollaterala skador. Lösningen ligger kvar på de släckta ytorna som en beläggning som förhindrar återantändning.

lamauto är endast konstruerad för inomhusbruk och är lämplig för eldklasserna: A, B, C, F och elektriska apparater. Garantin gäller i 10 år och produkten är märkt med det ekologiska Green Leaf märket från Intertek i Tyskland.

Mab

MabEn snabb reaktion är det viktigaste vid brandbekämpning. De flesta bränder kan stoppas om     
reaktionen på branden är tillräckligt snabb, vilket innebär under brandens initiala skede.
Klassiska brandsläckare med hög vikt, med komplicerad hantering och aktivering, som kräver läsning av långa manualer, kan sällan bidra till snabba reaktioner.

I motsats till detta är Mab en direkt användbar brandsläckare, avsedd för att släcka initiala bränder. Mab kräver ingen inlärning, aktivering eller förberedelse för användning. Personen som använder Mab kastar den bara i elden, vilket släcker elden omedelbart och eliminerar rök i släckningsområdet. Mab kan också släcka större bränder, men i så fall rekommenderas det att späda ut granatinnehållet i vatten, med ett förhållande på 1:16 för ännu bättre resultat.
Lösningen kvarstår på de släckta ytorna som en beläggning som förhindrar återantändning.

Mab är konstruerad för inom- och utomhusbruk och är lämplig för brandklasserna: A, B, C och elektriska apparater. Garantin gäller i 10 år, och produkten är märkt med det ekologiska Green Leaf märket från Intertek Tyskland.

Fire Delete

Fire DeleteFire Delete spray är en enkel brandsläckare för släckning av mindre och initiala bränder oavsett orsak. Den är extremt praktisk och enkel att använda utan någon träning, även för barn och väldigt gamla och svaga personer. Den utspridda lösningen släcker omedelbart elden och tar bort röken från rummet. Fire Delete brandsläckningsvätskan stannar kvar på de släckta ytorna som en beläggning, vilket förhindrar nyantändning.
Fire Delete brandsläckningsspray är bäst lämpad att använda i följande fall:

Om en persons kläder börjar brinna

Om vissa material eller utrustning brinner

Om bilar, motorcyklar, lastbilar, bussar och andra fordon brinner

Om båtar (eller deras motorer) brinner

Om delar av bostadsområdet (kök, rum och så vidare) brinner

Om delar av affärsområden (verkstäder, kontor, butiker) brinner

Fire Delete brandsläckningsspray är särskilt lämplig för användning inom polisiära eller militära räddningsinsatser.

Fire Delete spray är avsedd för inom- och utomhusbruk och lämpar sig för brandsläckning av klass A (trä, papper, tekstil...), klass B (bensin, diesel, alkohol ...) och klass F (mat olja och fett) bränder, samt för elektriska anordningar up till 1.000 V. Garantin gäller i 5 år (utan något underhåll) och produkten har Green Leaf märket från tyska Intertek som endast ges ut till ekologiska produkter av högsta kvalitet.
 

Mar 1

Mar 1Mar 1 är ett brandtillsats- och miljöskyddsmedel som tillsäts till vatten, speciellt designat för brandklasserna A, B, C och F, främst för professionellt bruk.
När Mar 1 tillsätts till vatten i lämpliga mängder, undertrycker, vattentillsatsen Mar 1, kyler, mildrar eld och ångor och ger isoleringsegenskaper åt bränslen som utsätts för strålningsvärme eller direkt flamskydd. Mar 1 vattentillsats minskar vattnets ytspänning och ökar dess penetrerings- och spridningsförmåga, ger förbättrad kylning, emulgering och skumningsegenskaper. Detta skapar snabbare penetration och bättre brandkontroll när du attackerar bränder i klasserna A, B, C och F. Mar 1 kyler 21 gånger snabbare än vatten och arbetar för att avlägsna värme och bränslekällor från brandtetrahedronen. Mar 1 släcker bränder snabbt, eliminerar rök och stannar kvar på de släckta ytorna som en beläggning som förhindrar återantändning.

Mar 1 fungerar bäst i stabila brandbekämpningssystem (sprinklers), men kan också användas som extremt effektivt innehåll i traditionella brandsläckare belägna i byggnader (3 kg, 6 kg och 9 kg) tillsammans med Flamarks moderna bärbara brandsläckarmunstycke!
Mar 1 kan blandas med andra brandbekämpningsmedel eller skumkoncentrat.

Mar 1 är avsedd för inom- och utomhusbruk. Garantin gäller i 5 år, och produkten är märkt med det ekologiska Green Leaf märket från Intertek i Tyskland.

Mar 2

Mar 2Mar 2 är ett brandtillsats- och miljöskyddsmedel som tillsäts till vatten, speciellt designat för  vildmarks och andra klass A bränder.
När Mar 2 tillsätts till vatten i lämpliga mängder, undertrycker, vattentillsatsen Mar 2, kyler, mildrar eld och ångor och ger isoleringsegenskaper åt bränslen som utsätts för strålningsvärme eller direkt flamskydd. Mar 2 vattentillsats minskar vattnets ytspänning och ökar dess penetrerings- och spridningsförmåga, ger förbättrad kylning, emulgering och skumningsegenskaper. Detta skapar snabbare penetration och bättre brandkontroll när du attackerar klass A bränder. Mar 2 kyler 21 gånger snabbare än vatten och arbetar för att avlägsna värme och bränslekällor från brandtetrahedronen. Mar 2 släcker bränder snabbt, eliminerar rök och stannar kvar på de släckta ytorna som en beläggning som förhindrar återantändning.
 
Även om Mar 2 är ett brandbekämpningsmedel speciellt utvecklat för skogsbränder, fungerar det också som en tillsats till vatten vid 6% utblandning, för användning med befintlig utrustning hos diverse brandbekämpningsavdelningar: brandsläckare, sugpåsar, vattenkanoner, vattenpistoler, brandbekämpningsplan, helikoptrar och lastbilar, avlägsna brandbekämpningsfordon och annan utrustning under lågt och högt tryck.

Mar 2 kan blandas med andra brandbekämpningsmedel eller skumkoncentrat.

Mar 2 är avsedd för inom- och utomhusbruk. Garantin gäller i 5 år, och produkten är märkt med det ekologiska Green Leaf märket från Intertek i Tyskland.

Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015
Flamark Catalog 2015 Flamark Home