Flamark – Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home
Products
     

Produktens egenskaper

Alla Flamark produkter har olika syften, men alla har vissa delade funktioner, alla extremt positiva. Alla produkter är:

Extremt effektiv vid brandbekämpning

 

Snabb och extremt stark kyleffekt

Flame knock down in total fire extinguishing, thus prevention of any re-ignition

Eliminering av giftig rök

Utmärkta släckningsförmågor

Extremt enkel att installera eller använda

 

Vem som helst kan installera och använda Flamark produkter

 

Extremt miljövänlig - vattenbaserad och väldigt ekologisk

 

Produkterna är rena, giftfria och icke skadliga

Snabbt och helt biologiskt nedbrytbart

Ej skadligt för ozonskiktet (ODP)

Noll global uppvärmning (GWP)

 

Extremt små följdskador

 

Inga vatten orsakade skador

Sparar det mesta av möbler och andra saker

 

Extremt kostnadseffektiv

Flamark produkters ekologiska natur

Alla Flamark-produkter är i sin grund ekologiskt utformade. Alla komponenter som används i produktionen och i produkterna är naturliga och biologiskt nedbrytbara.

Produktionsprocessen är certifierad enligt ISO 14001, vilket innebär att Flamark endast använder ekologiskt acceptabla arbetsförfaranden och material, och producerar inte någon skadlig förorening för naturen.

På grund av alla dessa skäl är alla Flamark-produkter helt lämpliga för användning i de mest känsliga naturliga miljöer, som naturparker, Zoo-parker, nära källorna till dricksvatten, nära floder, sjöar och havet.
 

Till exempel, Mar 2, är ett brandbekämpningsmedel speciellt konstruerat för att släcka skogsbränder, har ett pH värde på 8,2 vilket är en optimal naturlig livsmiljö för många trädarter. Om elden inte förstör ett träd kommer inte Mar 2 heller göra det.

År 2014 gjorde den svenska regeringen en stor miljöundersökning i områden som användes för brandbekämpning med skum (AFFF) och fann skadad miljö och förorenat dricksvatten fullt av farliga ämnen. Detta förklaras som den "allvarligaste kemiska olyckan i svensk historia" och 3,6 miljoner personer är utsätta för detta problem. I några av 65 berörda kommuner överskrider nivån av perfluorerade alkylsyror (PFOA) den tillåtna gränsen med 24.000% !!!

Om övningarna hade utförts med Mar 2 hade det aldrig hänt.

Click to see larger images.

Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015
Flamark Catalog 2015 Flamark Home Metro Text Metro Text