Flamark – Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home
Mabo

Flamark i aktion

Nyheter

    Hur det fungerar?

Flamark produkter, som alla bra saker, fungerar på mycket enkla principer. När vår brandbekämpningsvätska kastas på ett brinnande område, sker en snabb och extremt stark kylande och kvävande effekt. På mycket kort tid sjunker ytans temperatur till + 3oC. Eftersom ytan inte längre är varm är den omöjlig att antända igen.

Flamarks flytande lösning förtvållar det brinnande bränslet och tillåter inte fria radikaler och gaser att bli luftburna och binda sig med syret i luften. Därför har utrymmen och föremål som en gång har släckts med Flamarks-produkter ingen praktisk chans att börja brinna igen.... Mer...

 

Premiär för Flamark i Sverige

 

Produktens egenskaper

Hur det fungerar?

Flamark brandbekämpningsteknologi

     
Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015
Flamark Catalog 2015 Flamark Home