Flamark – Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home Flamark Home
Company
     

Producent

Distributör för Sverige

Flamark

Flamark Ltd.
Research, development and manufacturing of exceptional fire fighting products
HR-10090 Zagreb, Ante Topića Mimare 40


Production facility:
HR-10020 Zagreb, Malomlačka 7
Tel: +385 (1) 77 91 700
Fax: +385 (1) 77 91 700
E-mail: info@flamark.hr


Flamark - ett miljövänligt företag

Flamark är det ledande företaget inom forskning, utveckling och tillverkning av avancerade brandbekämpningssystem och enheter. Alla våra produkter är testade och certifierade av ett stort antal statliga och oberoende certifieringsorganisationer i olika länder runt om i världen. Effektiviteten i Flamarks produkter har i stor utsträckning visats i praktiken.

I Flamarks produktportfölj finns produkter som släcker olika brandklasser, från A till F, och som även är lämpliga för att släcka bränder på elektrisk utrustning. Vissa av produkterna är automatiska släckare, som Mabo (passivt brandskydd), medan andra är konstruerade för manuell användning (aktivt brandskydd) och för olika miljöer och situationer.

Flamarks produkter är miljövänliga och produktionen är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO OHSAS 18001 standarder.

Då och nu

Företagets grundare har en lång erfarenhet av brandbekämpningsindustrin, och vår nya ledning hade en stabil grund för att utveckla ett modernt, högteknologiskt företag som från 2004, år efter år, kommit med ledande lösningar på den konkurrenskraftiga brandbekämpningsmarknaden. Flamarks huvudkontor finns nu i Zagreb, Kroatien (EU), där vi i vårt eget forskningslaboratorium utvecklar nya produkter och även förbättrar effektiviteten hos befintliga produkter.

Företagets samhällsansvar

Från första dagen har Flamark agerat med det högsta samhällsansvaret. Vår produktion är certifierad enligt ISO 14001, vilket innebär att den är miljövänlig, utan föroreningar och utan farliga material i produktionsprocessen.

Produkterna själva tillhör miljövänskategorin, vilket innebär full säkerhet för jord, växter, djur och människor, och inga negativa biverkningar på säkerhet eller hälsa. Alla produkter är miljöcertifierade och märkta med green leaf från Intertek, Tyskland.

Flamark är en sponsor för evenemang som är viktiga för professionella och frivilliga brandmänssamhällen och stödjer införandet av ny kunskap inom brandbekämpning.

Global närvaro

Flamarks avancerade brandbekämpningssystem och -apparater släcker bränder på alla världens kontinenter. Ett världsomspännande distributionsnät finns i mer än 50 länder och expanderar varje dag.

Produkt utveckling

 

Adriana AB
SE-145 73 Norsborg (Stor Stockholm)
Mejramvägen 47
Mobil: +46 793 206 400
E-post: info@flamark.se
www.flamark.se

Kvalitetskontroll

Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015 Flamark Catalog 2015
Flamark Catalog 2015 Flamark Home